Txakoli Etxaniz

Txakoli Etxaniz

Dat je licht oververhit en met de tong op je schoenen je eigenste voordeur weet te vinden. Vanwege te ver en te warm. Dat hij een laatste sprintje naar de bank trekt en zich neer laat ploffen als kwam hij nooit meer overeind. En dat zij nog net de koelkast weet te...