In de bonen van de moestuin

In de bonen van de moestuin

Lang geleden bezaten G. en ik een moestuintje. En waren we dus met enige regelmaat in de bonen van de moestuin te vinden. Tijden veranderen en waar eens onze groenten zo welig tierden, verscheen een boel beton. Het is niet anders. Op herfstachtige dagen, als de...